image banner
Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia về Trẻ em năm 2023
Số ký hiệu văn bản 365/UBND-LĐ
Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực 05/03/2024
Trích yếu nội dung Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia về Trẻ em năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm