image banner
Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Tuy Đức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành 12/03/2024
Ngày hiệu lực 12/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Tuy Đức năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo
Người ký duyệt Đinh Ngọc Nhân
Tài liệu đính kèm