image banner
Kế hoạch triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển, phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Tuy Đức
Số ký hiệu văn bản 97/kh-ubnd
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển, phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Tuy Đức
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm