image banner
công bố công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm và lũy kế thực hiện cả năm 2023 của ngân sách huyện Tuy Đức
Số ký hiệu văn bản 524/UBND-TCKH
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung công bố công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm và lũy kế thực hiện cả năm 2023 của ngân sách huyện Tuy Đức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính - Tín dụng - Ngân sách
Người ký duyệt Đinh Ngọc Nhân
Tài liệu đính kèm