image banner
Thông báo niêm yết công khai dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất dự án Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2). Đoạn qua địa bàn xã Quảng Trực (điều chỉnh)
Số ký hiệu văn bản 19/TB-QLDA&PTQĐ
Ngày ban hành 27/03/2024
Ngày hiệu lực 27/03/2024
Trích yếu nội dung Thông báo niêm yết công khai dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất dự án Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2). Đoạn qua địa bàn xã Quảng Trực (điều chỉnh)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch - Kế hoạch
Người ký duyệt Trần Đức Toàn
Tài liệu đính kèm