image banner
Kế hoạch triển khai công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2024 - 2025
Số ký hiệu văn bản 107/KH-UBND
Ngày ban hành 27/03/2024
Ngày hiệu lực 27/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2024 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm