image banner
về việc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1 (Hạng mục: Xây dựng Mương thoát nước) (điều chỉnh)
Số ký hiệu văn bản 21/TB-QLDA&PTQĐ
Ngày ban hành 28/03/2024
Ngày hiệu lực 28/03/2024
Trích yếu nội dung về việc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1 (Hạng mục: Xây dựng Mương thoát nước) (điều chỉnh)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch - Kế hoạch
Người ký duyệt Trần Đức Toàn
Tài liệu đính kèm