image banner
Thông báo Phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Số ký hiệu văn bản 01/VP-TN&TKQ
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phan Thị Khương
Tài liệu đính kèm