image banner
Huyện Tuy Đức: Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024 với nhiều khởi sắc
Lượt xem: 241
Trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy và tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững kinh tế-xã hội của địa phương.
Anh-tin-bai

Hình ảnh người dân đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức

 

    Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; trong đó cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong quá trình giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân khi đến liên hệ công tác. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ để Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời giúp các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước.

    Ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ công dân, doanh nghiệp như: Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/01/2024 về cải cách hành chính; Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/02/2024 về thông tin tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 về việc thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa huyện; Thông báo số 07/TB-UBND ngày 16/01/2024 về thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn huyện;…

      Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện; tuyên truyền bằng xe loa lưu động trên địa bàn 6 xã; tổ chức treo 06 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, 15 áp phích khu vực trung tâm huyện, xã, khu vực công cộng, nơi đông dân cư; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính. Đến nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã đi vào hoạt động có nề nếp, tạo được chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, giảm phiền hà, giảm chi phí về vật chất cũng như thời gian cho các tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.

    Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, trong Quý I năm 2024 công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổng số thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) thực hiện trên địa bàn huyện 318 TTHC, trong đó số lượng TTHC cấp huyện: 201 TTHC, cấp xã: 117 TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 312 TTHC, trong đó số TTHC liên thông cùng cấp305 TTHC; số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền là 07 TTHC; tổng số hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn 2.325 TTHC đạt tỷ lệ 96,3%; số hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn là 1.338 TTHC đạt tỷ lệ 96,05%; tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC đạt 100%. Bên cạnh đó, tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Đk Nông để trao đổi thông tin, tài liệu qua mạng và hệ thông quản lý văn bản và điu hành phục vụ công việc; 100% văn bản tuyến huyện xuống xã đã được thực hiện qua phần mềm điện tử (trừ văn bản mật); Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được trang bị và sử dụng chữ ký số.

Anh-tin-bai

 Hình ảnh người dân đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Tân

 

    Với những kết quả đã đạt được trong Quý I năm 2024, thời gian tới huyện Tuy Đức sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để góp phần phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính nhằm hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ trong quá trình xây dựng cán bộ, công chức, viên chức thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image advertisement
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1