image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

Chức năng nhiệm vụ:

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng như sau:

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức giao.

- Tiếp nhận và quản lý dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản của pháp luật có liên quan.

- Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai theo quy định.

LÃNH ĐẠO

Anh-tin-bai

Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Bình

Chức vụ: Giám Đốc

Số điện thoại: 0975731879

Giới thiệu thêm: Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.

Anh-tin-bai

Họ và tên: Đặng Văn Xuân

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0944.620.707

Giới thiệu thêm: Phó Giám đốc giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Ban.

Anh-tin-bai

Họ và tên: Trần Đức Toàn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0914.486.856

Giới thiệu thêm: Phó Giám đốc giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Ban

 

CHUYÊN VIÊN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Thiện

Tổ trưởng tổ HCTH - Kế toán trưởng

0914099877

2

Ngô Thị Tịnh

VT-LT-TQ

0386791513

3

Phùng Thị Toàn

Kế toán viên

0916150079

4

Nguyễn Thị Thu

NV HCTH

0333619059

5

Phạm Ngọc Hùng

Tổ KT - Tổ trưởng Tổ XD

0818910179

6

Mai Xuân Truyền

NV Kỹ thuật - XD

0977888967

7

Trần Hữu Huy

NV Kỹ thuật XD - Tăng cường PTC

0837119977

8

Dương Quốc Hòa

Tổ Kỹ thuật - Tổ trưởng tổ GTTL

0915413129

9

Đặng Thị Kim Thắng

NV Kỹ thuật - GT

0349848324

10

Phan Quốc Tuấn Anh

NV Kỹ thuật -GT

0383797962

11

Trương Tấn Hùng

NV Kỹ thuật - GT

0973278443

12

Nguyễn Xuân Thực

NV Kỹ thuật - GT

0392448606

13

Hoàng Minh Phúc

NV Kỹ thuật - GT

0965435267

14

Lê Minh Thành

NV Kỹ thuật - Thủy lợi

0334128949

15

Vinh Việt Thắng

Tổ trưởng tổ QLĐC&BT

0974811609

16

Phạm Thị Khuyên

NV Tổ QLSD ĐC&BT

0971260548

17

Nguyễn Thị Lan

NV Tổ QLSD ĐC&BT

0989724748

18

Cao Thị Tâm

NV Tổ QLSD ĐC&BT

0365825737

19

Võ Tá Tuân

NV Tổ QLSD ĐC&BT

0975359735


Đắk Nông 25° - 26° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1