image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên: PHẠM QUỐC TRỌNG

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0986947618

Giới thiệu thêm: Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

 

 

Họ và tên: TRẦN ĐỨC ĐOÀN

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0978021207

Giới thiệu thêm: Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.

 

CHUYÊN VIÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Dương Văn Ngọc

Chuyên viên

0941276677

02

Lê Sinh Hào

Chuyên viên

0972584436

03

Nguyễn Thu Thúy

Chuyên viên

0985758468

04

Đỗ Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

0816458989


 

Đắk Nông 23° - 24° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1