image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Phòng kinh tế hạ tầng

Tên đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; giao thông; khoa học và công nghệ.

LÃNH ĐẠO

Anh-tin-bai

Họ và tên: LÊ TIẾN LIÊN

 Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0906.545.677

Giới thiệu thêm: Trưởng phòng là Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. Có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

 

Họ và tên: HUỲNH VĂN CHO

 Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0988.408.973

Giới thiệu thêm: Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng

CHUYÊN VIÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Đức Nam

Chuyên viên

0903562525

02

Nguyễn Thị Ái Phương

Chuyên viên

0965344447

03

Nguyễn Văn Trung

Chuyên viên

0967855393

04

Lê Trọng Quảng

Chuyên viên

0975100266

05

Lê Quốc Việt

Chuyên viên

0985124554

 

Đắk Nông 25° - 27° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1