image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Phòng Nội vụ huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức và theo quy định của pháp luật.

LÃNH ĐẠO

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: LÊ ĐÌNH NAM

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0913.482.329

Giới thiệu thêm: Trưởng phòng là Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, Trưởngphòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

 Anh-tin-bai 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0972.799.005

Giới thiệu thêm: Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách; khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.


CHUYÊN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phùng Văn Quyền

Chuyên viên

0983.039.018

02

Trần Văn Đồng

Chuyên viên

0944.377.997

03

Hoàng Thị Kim Liên

Chuyên viên

0971.091.913

04

Trần Thị Như Ngọc

Chuyên viên

0941.949.423

 

Đắk Nông 23° - 25° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1