image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức và theo quy định của pháp luật.

LÃNH ĐẠO

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: KIỀU QUÍ DIỆN

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0975731879

Giới thiệu thêm: Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

 

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: LÊ NGỌC BÍNH

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0978400959

Giới thiệu thêm: Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.

CHUYÊN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Đặng văn Huyến

Chuyên viên

0978400939

02

Trần Văn Tâm

Chuyên viên

0972949962

03

Nguyễn Thị Hoài Oanh

Chuyên viên

0986933102

04

Phạm Thị Mây

Chuyên viên

0973880147


Đắk Nông 25° - 28° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1