image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức và theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

LÃNH ĐẠO

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: ĐỖ VIỆT ANH TUẤN

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0979502222

 

Giới thiệu thêm: Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

 

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HẢI

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0965946767

 

Giới thiệu thêm: Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TUYÊN

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0977388110

 

Giới thiệu thêm: Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.


CHUYÊN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phan Văn Cường

Chuyên viên

0905691234

02

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0964308008

03

Điểu Hùng

Chuyên viên

0349574326

04

Bùi Văn Thắng

Chuyên viên

0986671752


Đắk Nông 25° - 28° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1