image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Thanh tra huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ:

Thanh tra huyện  là cơ quan chuyên môn, tham mưu UBND huyện, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng và phối hợp với Ban tiếp công dân của huyện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn khác theo sự chỉ đạo, phân công của UBND huyện và theo quy định.

LÃNH ĐẠO

 

Anh-tin-bai

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn.

Chức vụ: Chánh Thanh tra.

Số điện thoại: 091 435 4077.

Giới thiệu thêm: Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị .

 

Anh-tin-bai

 

Họ và tên: Lưu Đăng Tuấn.

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra.

Số điện thoại: 0961 086 403

Giới thiệu thêm: Phó Chánh thanh tra giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh thanh tra vắng mặt, Phó Chánh Thanh tra được Chánh thanh tra y nhiệm điều hành hoạt động của đơn vị .

 

THANH TRA VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Lê Công Đức

Chuyên viên

0886012456

02

Trần Văn Hải

Chuyên viên

0942650007


Đắk Nông 25° - 27° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1